Nhu cầu thị trường hiện nay rất nhiều công trình cải tạo, nâng cấp có thang máy cũ mà nhu cầu cần lắp thang máy khác công nghệ cao hơn, hiện đại hơn. Để tránh thiệt hại cho khách hàng công ty chúng tôi nhận mua lại các thang máy cũ đó với giá thành tốt nhất.