Thang tời thực phẩm được sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Nếu như trước để đưa thực phẩm lên các tầng thường chuyển bằng đường bô cầu thang. Thang tời thực phẩm giúp bạn giải quyết vấn đề đó. Chỉ cần kích thước nhỏ gọn tại bất kỳ đâu trong nhà hàng(800x900mm2) cũng có thể lắp đặt được thang tời. Thang tời thực phẩm với thiết kế đẹp, tinh tế theo nhu cầu của khách hàng.